mantri-putra

मन्त्रिपुत्र

Indonesian dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Сунда — Sěmu aja nu bade digalih, Mantri Děnda těras ngawangsulan, menggah kang putra sajaktos, margana aja pěrlu, ka kěrěsa kang rama Rěsi, wireh nampi dawuhan, ti Sri Maha Ratu, ngabantun sěrat ka rama, hanteu lami sěrat ku rěsti ditampi, sarta kieu… …   Определитель языков мира по письменностям

  • Karanam — or Karana is a caste mostly prevalent in Orissa and Andhra Pradesh. In Orissa this is spelled as Karana and in Andhra Pradesh it is spelt as Karanam. In Andhra Pradesh, they are also called as Sristikaranam, Sistukaranam, Sistakaranam,… …   Wikipedia

  • List of Oriya films — List of films produced in Oriya cinema in the Oriya language. Contents 1 1936 1960 2 1960 in film 3 1962 in film 4 1963 in film …   Wikipedia

  • Ollywood films of the 2000s — Ollywood (Oriya) cinema Top grossing 1930s 1936 1940s 1949 1950s 1950 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.