á-hraya


á-hraya
अह्रय

Indonesian dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Sidi hraya' — Sal sin moler, sal en bruto …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

  • səhra — is. <ər.> Susuz və bitkisiz geniş çöl; biyaban, düz. Uzun aylarnan şəhərdə beynini yazı pozu ilə yorandan sonra, birdən görürsən ki, səhranın ortasında, təmiz və saf havada, quşların və heyvanların içindəsən. C. M.. <Dərviş:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • binəzir — sif. <fars. bi. . . və ər. nəzir> Misilsiz, tayı bərabəri olmayan. <Əzra Zəhraya:> Bir baban var, cahana şöhrətdir; Fazili binəzir, Şeyx Kəbir. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bulduzer — <ing.> tex. Torpağı kəsmək, çevirib və düzləndirmək üçün traktorun qabağına keçirilən enli bıçaqşəkilli alət (bəzən həmin bıçaq keçirilmiş traktorun özünə buldozer deyilir). Yayıldıqca səhraya buldozerlərin səsi; İnsanlar üstün gəlir bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cazibə — is. <ər.> 1. Cisimlərin bir birini özünə cəzb etməsi xassəsindən ibarət fiziki hadisə. Eynşteynin cazibə nəzəriyyəsi. Cazibə qüvvəsi məlum qarşılıqlı təsir qüvvələrindən ən zəifidir. 2. məc. İnsanın könlünü cəzb edən xassə, cəzbedici qüvvə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kanal — <lat.> 1. Dəniz, çay və göllər arasında gəmilərin gedib gəlməsi, habelə suvarma, hidrotexniki və s. məqsədlər üçün çəkilmiş süni su yatağı. Kanal çəkmək. Samur Abşeron kanalı. Suvarma kanalı. – <Tahir:> Mingəçevirdən böyük kanal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-qara — top. İri və xırda buynuzlu ev heyvanları. Mal qaramız artır. – Pəyədən mal qaranı bəzi çıxardır qırağa; Bəzi səhraya gedir işləməyə, bəzi bağa. A. S.. Nurəddinin mal qaradan ancaq bir atı vardı. S. S. A.. <Cavad:> O ağacın yerində ev… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərəstişkar — is. 1. Pərəstiş edən, tapınan sitayiş edən; ibadət edən. Pərəstişkar olmaq – pərəstiş dərəcəsində sevmək, məftun olmaq, vurulmaq. Sevgilim, eşqü həvəsdən daha mən bizaram; İndi bir başqa dilarama pərəstişkaram. A. S.. <Əzra Zəhraya:> Səndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.